Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  του ιστοτόπου www.worldsports.gr

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «WORLD SPORTS TOURNAMENTS», (στο εξής η Εταιρεία), η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής,  επί της οδού Τέλλου Άγρα 1, ΑΦΜ 997779990 , Δ.Ο.Υ Χολαργού, e-mail: info@worldsports.gr (στο εξής η Εταιρεία) είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου www.worldsports.gr σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, ευρωπαϊκό  και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει.

Δια της παρούσας ενημερώνουμε τον επισκέπτη/χρήστη του ιστοτόπου αναφορικά με τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε.

 

Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Σκοποί Επεξεργασίας-Νομική Βάση Επεξεργασίας.

1. Με  την Είσοδο στoν Ιστότοπο.

Κατά την είσοδο στην ιστοσελίδα μας αποστέλλονται αυτόματα από τον φυλλομετρητή τερματικού που χρησιμοποιείτε και χωρίς δική σας ενέργεια:

η διεύθυνση IP της συσκευής με δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο η οποία υπέβαλε το αίτημα, 

η ημερομηνία και η ώρα της πρόσβασης,

το όνομα και η ιστοδιεύθυνση (URL) του αρχείου που ζητήθηκε,

η ιστοσελίδα/ εφαρμογή, από την οποία πραγματοποιήθηκε η πρόσβαση (referrer-URL),

ο φυλλομετρητής που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας που έχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης (access provider)

στον διαμετακομιστή της ιστοσελίδας μας  και αποθηκεύονται προσωρινά σε ένα αρχείο καταγραφής (log file) για τους εξής σκοπούς:

εγγύηση ορθής δημιουργίας σύνδεσης,

εγγύηση άνετης χρήσης της ιστοσελίδας/εφαρμογής μας, 

αξιολόγηση της ασφάλειας και σταθερότητας του συστήματος. 

Νομική βάση για την επεξεργασία  της διεύθυνσης IP αποτελεί το δικαιολογημένο συμφέρον μας, το οποίο προκύπτει από τους ως άνω σκοπούς για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

2. Φόρμα επικοινωνίας/ επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ τηλεφωνικές κλήσεις.

Η Eταιρεία δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας  στον επισκέπτη/χρήστη με την παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατά τη συμπλήρωση φόρμας σε προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου  (Όνομα, Επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας).

Σκοπός Επεξεργασίας:

-Για να απαντήσουμε  σε αίτημα του επισκέπτη/χρήστη.

Νομική Βάση Επεξεργασίας:

-Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας αλλά και του επισκέπτη /χρήστη  να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις που μας τίθενται.

3. Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων  Συμμετοχής σε Ποδοσφαιρικά Camp και Course.

Ο ιστότοπος μέσω προκαθορισμένου πεδίου δίνει την δυνατότητα  στον επισκέπτη/χρήστη της υποβολής συμμετοχής με τη συμπλήρωση φόρμας, να παρέχει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, για την συμμετοχή σε  Ποδοσφαιρικά Camp και Course που διοργανώνει η Εταιρεία είτε μόνη είτε από κοινού με άλλους διοργανωτές. Ειδικότερα :
3.1. Σε περίπτωση ανήλικου παιδιού για την συμμετοχή σε ποδοσφαιρικό Camp, συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα:

Προσωπικά Δεδομένα Γονέων/Κηδεμόνων  

Δεδομένα Ταυτοποίησης Πατέρα: Όνομα, Επώνυμο

Στοιχεία Επικοινωνίας Πατέρα:  Κινητό, Σταθερό τηλ. πατέρα, E-mail, Διεύθυνση Κατοικίας, Τ.Κ.

Δεδομένα Ταυτοποίησης Μητέρας: Όνομα, Επώνυμο πατρώνυμο

Στοιχεία Επικοινωνίας Μητέρας: Κινητό, Σταθερό Τηλ., E-mail, Διεύθυνση Κατοικίας, Τ.Κ.

Δεδομένα Ταυτοποίησης Κηδεμόνα : Όνομα, Επώνυμο

Στοιχεία Επικοινωνίας Κηδεμόνα:  Κινητό, Σταθερό τηλ. πατέρα, E-mail, Διεύθυνση Κατοικίας, Τ.Κ.

 

Προσωπικά Δεδομένα Παιδιού.

Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, ημερομηνία γέννησης.

Ύψος/βάρος.

Σωματείο/Σύλλογος.

Θέση που αγωνίζεται/Δυνατό πόδι.

Φωτογραφίες ή/και βίντεο που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο ένταξης στο CAMP (προαιρετικά).

Σκοποί επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του παιδιού και των νομίμων αντιπροσώπων πραγματοποιείται:

-για την έναρξη και παροχή υπηρεσιών από τo Camp.

-για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και την έκδοση παραστατικών

-για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά είναι η διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, η λειτουργία της Εταιρείας)

-για την επικοινωνία και την ενημέρωση προς τους γονείς για λόγους που αφορούν το παιδί.

-για την αποστολή ενημερωτικών δράσεων /φυλλαδίων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο των παικτών στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Εταιρεία (όπως ενδεικτικά είναι το facebook) ή σε ενημερωτικό υλικό  (έντυπα, αφίσες κλπ) της Εταιρείας, προς τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες τους.

Η επεξεργασία της ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων της υγείας του ανηλίκου, για την προστασία της υγείας και της ζωής του ανηλίκου, τόσο προληπτικά (π.χ. αλλεργίες, προσαρμογή των αθλητικών δραστηριοτήτων στην κατάσταση υγείας του παιδιού, παρακολούθηση τυχόν ιατροφαρμακευτικής αγωγής του παιδιού) όσο και σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη ανάγκη παροχής ιατρικών υπηρεσιών, αλλά  και για την προστασία της υγείας των άλλων παικτών που έχουν που έχουν ενταχθεί στο Camp.

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

Για τα απλά προσωπικά δεδομένα του ανήλικου παίκτη και των νόμιμων αντιπροσώπων του:

- η  κατάρτιση και  εκτέλεση σύμβασης υπηρεσιών

-η έννομη υποχρέωση να επικοινωνούμε με τους γονείς/κηδεμόνες  για την ενημέρωσή τους.
-η νομική μας συμμόρφωση (όπως είναι φορολογικές υποχρέωσεις).

-η ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.

Η επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο του παιδιού επί τη βάση γραπτής και ρητής συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.

Η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων επί τη βάση γραπτής και ρητής συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων του.

H επεξεργασία ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων υγείας επί τη βάση γραπτής και ρητής συγκατάθεσης των νόμιμων αντιπροσώπων του.

Η  επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών δεδομένων όταν αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3.2. Σε περίπτωση προπονητή για την συμμετοχή σε ποδοσφαιρικό Camp, συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα:

Προσωπικά Δεδομένα Αιτούντα.

Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο

Στοιχεία Επικοινωνίας: Κινητό, Σταθερό,  E-mail

Επίπεδο Προπονητικής.

Σύλλογος.

Φωτογραφίες ή/και βίντεο που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο ένταξης στο Cοurse (προαιρετικά).

 

Σκοποί επεξεργασίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται:

-για την έναρξη και παροχή υπηρεσιών από τo Course.

-για την τιμολόγηση των υπηρεσιών και την έκδοση σχετικών παραστατικών.

-για την προάσπιση των έννομων συμφερόντων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά είναι η διεκδίκηση νόμιμων αξιώσεων ενώπιον αρμόδιων δικαστικών φορέων ή άλλων φορέων εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, η λειτουργία της Εταιρείας)

-για την επικοινωνία και την ενημέρωση για λόγους που αφορούν το Course.

-για την αποστολή ενημερωτικών δράσεων /φυλλαδίων μέσω απλού ταχυδρομείου, e-mail ή sms για τις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Η επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο των προπονητών στην ιστοσελίδα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που τηρεί η Εταιρεία και το Σωματείο  (όπως ενδεικτικά είναι το facebook) ή σε ενημερωτικό υλικό (έντυπα, αφίσες κλπ) της Εταιρείας και του Σωματείου, προς τον σκοπό προώθησης και ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητες τους.

 

Νομική Βάση Επεξεργασίας.

-H κατάρτιση και  εκτέλεση σύμβασης υπηρεσιών από το Course.

-H  έννομη υποχρέωση να επικοινωνούμε με τους αιτούντες  για την ενημέρωσή τους για το Course.

- Η νομική μας συμμόρφωση (όπως είναι φορολογικές υποχρέωσεις).

-H  ικανοποίηση νομικών αξιώσεων.

Η επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο επί τη βάση γραπτής και ρητής συγκατάθεσης του αιτούντα.

Η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων επί τη βάση γραπτής και ρητής συγκατάθεσης του αιτούντα.

4. Εγγραφή σε Νewsletter.

Η Εταιρεία  παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη/επισκέπτη  να εγγραφεί στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter), συμπληρώνοντας το προκαθορισμένο πεδίο του ιστοτόπου, με την  παροχή συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως είναι Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας.

Σκοποί Επεξεργασίας: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για την αποστολή πληροφοριών για  εκδηλώσεις και δράσεις της Εταιρείας.

Νομική Βάση Επεξεργασίας: Για την παραλαβή του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας  η προηγούμενη συγκατάθεση σας.

5. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

H Εταιρεία  διαθέτει επίσημους λογαριασμούς στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook

Ιnstagram

Τwitter

You Tube

Με τη βοήθεια της κάθε μίας από τις παραπάνω πλατφόρμες συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε ορισμένα δεδομένα σας (όπως ενδεικτικά είναι όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε ή/και τη φωτογραφία σας).

Σκοπός επεξεργασίας: Το σύνολο των δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, είτε είναι ανωνυμοποιημένα είτε όχι, για την παροχή ενημερώσεων σχετικά με το περιεχόμενό μας ή η επικοινωνία μαζί σας, απαντώντας στα μηνύματα που μας στέλνετε.

Νομική βάση: Η συγκατάθεσή σας και το έννομο συμφέρον της «Eταιρείας»  να απαντούμε στα μηνύματά σας.

Παρέχετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας like ή follow στις σελίδες μας και μπορείτε να την ανακαλέσετε το ίδιο εύκολα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (unlike, unfollow).

Η  Εταιρεία  θεωρείται από κοινού υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων σας μαζί με την εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνουμε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο ή τα μέσα με τα οποία η κάθε μία από τις παραπάνω πλατφόρμες επεξεργάζεται τα δεδομένα σας. Ενημερωθείτε για την πολιτική των μέσων αυτών από τους αντίστοιχους συνδέσμους:

 

Ανήλικοι.

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του παρόντος  απευθύνονται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών.

Η Εταιρεία  δε συλλέγει εν γνώσει της καμία πληροφορία για άτομα κάτω από το ηλικιακό αυτό όριο. Εάν είστε κάτω των 18 ετών δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο υποβολή στοιχείων σας προς εμάς.

Σε περίπτωση που αναφερθεί και εξακριβωθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, διαγράφουμε άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας, ή της παροχής συγκατάθεσης από το νόμιμο αντιπρόσωπο του  ανηλίκου.

Προέλευση Δεδομένων.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται απευθείας από τον χρήστη/επισκέπτη  τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα όταν:

-χρησιμοποιεί την φόρμα επικοινωνίας  (παράγραφος 2)

- υποβάλλει συμμετοχή (παράγραφος 3)

-εγγράφεται στο newletter (παράγραφος 4)

-χρησιμοποιεί τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας  (παράγραφος 5)

Η Εταιρεία συλλέγει με  αυτοματοποιημένα μέσα τα Δεδομένα Προσωπικού λόγω της φύσης και του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθεί την ιστοσελίδα o επισκέπτης/ χρήστης, όταν ο server (διαμετακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP του και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 «Με την Είσοδο στoν Ιστότοπο».

Αποδέκτες Δεδομένων.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν, η Διοίκηση της Εταιρείας, οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και συνεργάτες της Εταιρείας για τους προαναφερθέντες σκοπούς επεξεργασίας, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρεία δύναται υποχρεωθεί να διαβιβάσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία, δικαστικές, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές ή κατά περίπτωση άλλοι τρίτοι, όταν η διαβίβαση ή γνωστοποίηση των δεδομένων επιβάλλεται από τη νομοθεσία, από δικαστική απόφαση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής νομοθεσίας ή από απόφαση άλλης Αρχής.

 

Δικαιώματα Υποκειμένου.

Ως υποκείμενο έχετε τα κάτωθι δικαιώματα, υπό την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου:

-δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο, τις κατηγορίες των δεδομένων σας και τους αποδέκτες ή και τις κατηγορίες των αποδεκτών)

-δικαίωμα διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)

-δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη),

-δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.),

-δικαίωμα φορητότητας (να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, για όσα  δεδομένα τηρούνται σε ηλεκτρονικό αρχείο),

-δικαίωμα εναντίωσης (για λόγους που αφορούν στην ιδιαίτερη κατάστασή σας στην περίπτωση που τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα υφίστανται επεξεργασία για τους σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας)

-δικαίωμα ανάκλησης (έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν μέχρι και την ανάκλησή της).
H ενδεχόμενη άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας, πραγματοποιείται χωρίς κόστος για εσάς, υποβάλλοντας εγγράφως σχετική αίτηση:

είτε στη διεύθυνση email: info[at]worldsports.gr ή με σχετική επιστολή προς την Εταιρεία (Αγία Παρασκευή Αττικής, οδός Τέλλου Άγρα 1, Τ.Κ…..,) τηλ. 6936 062 233.

Κάθε αίτημα που υποβάλλεται θα πρέπει να συνοδεύεται από τα κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ταυτοποίησης. H Εταιρεία μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Εάν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, τότε έχουμε την δυνατότητα είτε:

α) να επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή

β) να αρνηθούμε να δώσουμε συνέχεια στο αίτημα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα δικαιώματά σας αυτά, θα λάβουμε κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός μηνός από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού σας ενημερώσουμε είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του. Η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων, ύστερα από σχετική ενημέρωσή σας.

Τα ως άνω δικαιώματα σας περιορίζονται για τους λόγους που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρνηση της Εταιρείας ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ και ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Επικοινωνία με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας που αφορούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην ταχυδρομική διεύθυνση Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλέφωνο 210 6475628, e-mail: contact@dpa.gr, fax: +30-210 6475628, www.dpa.gr )

Ασφάλεια Επεξεργασίας.

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για το σκοπό της επεξεργασίας λαμβάνουμε όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων ελέγχουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων.

Η Εταιρεία θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας, για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές της υποχρεώσεις, για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

 

Κομβία Κοινωνικής  Δικτύωσης
Στον ιστότοπο μας σας προσφέρουμε τα λεγόμενα plug-ins διαφόρων κοινωνικών δικτύων στην ιστοσελίδα μας. Εάν είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου και κατά τη διάρκεια της περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη, ο πάροχος του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως να συνδέσει τις πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας με τα δεδομένα του προφίλ σας στο δίκτυο. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε επισκεφτείτε τους φορείς των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούνται από εσάς για πληροφορίες σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

Οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από τις αντίστοιχες εταιρείες («πάροχοι»). Οι πάροχοι αυτοί είναι:

  • Το Facebook που παρέχεται  από την εταιρεία Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

  • Το Instagram παρέχεται από την Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

  • Το linkedin παρέχεται από την εταιρεία Linkedin, Sunnyvale, CA  94085, USA

Το plug-in λέει στον πάροχο σε ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε εισέλθει. Εάν, κατά τη διάρκεια περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας, έχετε συνδεθεί στον δικό σας λογαριασμό χρήστη με τον αντίστοιχο πάροχο, ο τελευταίος θα δύναται να συλλέξει τα ενδιαφέροντά σας, ήτοι τις πληροφορίες στις οποίες εισέρχεστε με τον λογαριασμό χρήστη σας. Κατά τη χρήση οποιασδήποτε λειτουργίας plug-in (λ.χ. το πάτημα του κουμπιού «Like», η παράθεση σχολίου), και η εν λόγω πληροφορία θα διαβιβαστεί από το πρόγραμμα περιήγησής σας απευθείας στον πάροχο για τήρηση.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη συλλογή και χρήση δεδομένων από παρόχους και σχετικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητές σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής υπό αυτή τη μορφή μπορείτε να βρείτε στις πολιτικές προστασίας δεδομένων/απορρήτου των παρόχων:

 

Χρήση cookies

Ο παρών ιστότοπος, όπως και άλλες ιστοσελίδες, χρησιμοποιεί cookies κατά την πρόσβαση και την περιήγηση του επισκέπτη/χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στην Πολιτική cookies.  

Τροποποιήσεις-Αλλαγές

Διατηρούμε τη δυνατότητα να τροποποιούμε και να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Δήλωση αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο.