Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία που εκπαιδεύει έξυπνους και δημιουργικούς παίκτες

Το Smartfootball(SF) είναι μια εκπαιδευτική μεθοδολογία ποδοσφαιρικής προπόνησης με βάση την ενδυνάμωση του εγκέφαλου. Όλη η μεθοδολογία έχει δημιουργηθεί από την οπτική γωνία του εγκεφάλου και τις ανάγκες του για ανάπτυξη και βελτιστοποίηση. Στο SF στόχος μας είναι να προκαλέσουμε διαρθρωτικές αλλαγές στη λειτουργία του εγκεφάλου των αθλητών ώστε οι αλλαγές αυτές να βοηθήσουν τους παίχτες να ανταποκρίνονται αυτόνομα, μοναδικά και δημιουργικά στις διάφορες προκλήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στο παιχνίδι.

Για αυτό τον λόγο η κύρια ανησυχία μας επικεντρώνεται στην κατανόηση της δομής του εγκεφάλου, δηλαδή το πώς ακριβώς λειτουργεί και τι χρειάζεται για να προκληθούν οι συγκεκριμένες διαρθρωτικές αλλαγές που θέλουμε. To Smartfootball είναι μία μεθοδολογία που στοχεύει στην διαμόρφωση του εγκεφάλου και στην προσαρμογή του στις ανάγκες του ποδοσφαίρου. Παρουσιάζεται επίσης ως ένα εναλλακτικό, νέο πρότυπο στις υπάρχουσες μεθοδολογίες ποδοσφαιρικής εκπαίδευσης.

Ο 21ος αι. χαρακτηρίζεται ως ο αιώνας του εγκεφάλου και εμείς στο SF έχουμε πλήρη επίγνωση αυτού. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα.

Ο εγκέφαλος είναι το κέντρο ελέγχου του σώματος, όλων των ακούσιων και εκούσιων δραστηριοτήτων. Περιέχει γύρω στα 100 δισεκατομμύρια νευρωνες. Χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλο μας για την εκτέλεση εκατοντάδων εργασιών, πολλές φορές ταυτόχρονα.

Η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά του εγκεφάλου καθορίζεται από το γονιδίωμα και τις συνάψεις.

Το γονιδίωμα είναι το σύνολο των γονιδίων τα οποία κληρονομούνται και παραμένουν αμετάβλητα καθ’ όλη  τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Αντίθετα, οι συνάψεις μπορούν να αλλάξουν και να τροποποιηθούν από τις εμπειρίες που αποκτά κάποιος στη διάρκεια της ζωής του. Με τον όρο ‘συνάψεις’ αναφερόμαστε στο σύνολο των νευρώνων, στην σύνδεσή τους και την μονωτική ικανότητα τους.

Ωστόσο η ικανότητα αυτής της πλαστικής τροποποίησης καθορίζει κάθε εγκέφαλο ως διαφορετικό και μοναδικό και εφοδιάζει κάθε παίχτη με συγκεκριμένη, μοναδική ταυτότητα και ταλέντο.

Ο εγκέφαλος είναι εύπλαστος, μαλακός και έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη μορφή του. Μπορεί να μάθει και να ξεμάθει πράγματα καθ’ όλη της διάρκεια της ζωής του.

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου μας δίνει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσουμε τον εγκέφαλο των αθλητών από τα πρώτα στάδια της ζωής τους και να τον προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα του παιχνιδιού.

Οι ακαδημίες και οι προπονητές έχουν γενικά την ευθύνη για την καθοδήγηση και τη βελτιστοποίηση της διαμόρφωσης του εγκεφάλου. Ευτυχώς, η μελλοντική διαμόρφωση του εγκεφάλου των αθλητών επομένως, η ποδοσφαιρική τους νοημοσύνη και η δημιουργικότητά τους εξαρτώνται από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί και από τα ερεθίσματα που θα λάβει ο εγκέφαλος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ως προπονητές οφείλουμε να ενδιαφερόμαστε και να είμαστε ενήμεροι για τις μελέτες και τις έρευνες ως προς τις καλύτερες μεθόδους που ενεργοποιούν αποτελεσματικά των εγκέφαλο των παιχτών μας, στοχεύοντας στην βελτιστοποίηση της πλαστικότητας του εγκεφάλου τους.   

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους στο SF έχουν αφαιρεθεί όλες οι ασκήσεις στις οποίες δεν υπάρχει δραστηριότητα του εγκεφάλου. Οτιδήποτε κάνουμε έχει ως βάση προβλήματα στα οποία οι προπονητές δεν δίνουν τη λύση αλλά αντίθετα, βοηθούν τους αθλητές να βρουν μόνοι τους τις σωστές απαντήσεις χρησιμοποιώντας τα καλύτερο εργαλείο: τις ερωτήσεις.

Στο SF είμαστε προετοιμασμένοι για το μέλλον.